Normaali sää.    Ei varoituksia

Poijut ja muut sään mittauslaitteeet Pohjanmerellä


Mesomap of nearby weather buoys

 Ilman lämpötila   Veden lämpötila   Tuulen suunta ja nopeus   Tuulenpuuskan nopeus   Ilmanpaine   Ilmanpaineen muutos   Aallonkorkeus   Visibillity 

-°C - Wind from NNWNNW@25,2 km/h 32,4km/h 1020,6mb - - -

10,4°C 10,6°C Wind from WNWWNW@9,4 km/h 14,8km/h 1020,6mb - - -

10,6°C 10,7°C Wind from NWNW@46,8 km/h 61,2km/h 1018,4mb - - -

15,9°C 12,7°C Wind from WSWWSW@13,0 km/h 13,0km/h 1016,5mb - - -

-°C 11,9°C Wind from WNWWNW@33,5 km/h 42,5km/h 1017,6mb - - -

13,8°C - Wind from NWNW@3,6 km/h - 1017,0mb - - -

13,6°C 12,9°C Wind from SESE@3,6 km/h 7,6km/h 1017,0mb - - -

12,8°C 13,8°C Wind from WW@9,4 km/h 16,6km/h 1017,7mb - - -

11,2°C 11,5°C Wind from NWNW@28,8 km/h 36,0km/h 1018,3mb -1,2mb 1,6m -

11,7°C 12,1°C Wind from WW@22,3 km/h 29,5km/h 1017,6mb - - -

12,4°C 14,1°C Wind from NNWNNW@7,6 km/h 9,4km/h 1017,8mb - - -

12,0°C 12,3°C Wind from NWNW@32,4 km/h 36,0km/h 1017,9mb -1,2mb 2,0m -

12,2°C 13,1°C Wind from NNWNNW@36,0 km/h 39,6km/h 1017,7mb -1,0mb 2,3m -

12,8°C 12,5°C Wind from WNWWNW@28,8 km/h - 1017,4mb -1,1mb - -

13,0°C 13,2°C Wind from NNWNNW@25,2 km/h 32,4km/h 1018,0mb -0,6mb 2,0m -

Point Arena, CA at 04:40: Wind: NNW@25,2km/h, Gust: 32,4km/h, Baro: 1020,6mb, No recent reports. Arena Cove, CA at 04:30: Air:. 10,4°C, Water: 10,6°C, Wind: WNW@9,4km/h, Gust: 14,8km/h, Baro: 1020,6mb, Bodega Bay at 04:40: Air:. 10,6°C, Water: 10,7°C, Wind: NW@46,8km/h, Gust: 61,2km/h, Baro: 1018,4mb, Port Chicago, CA at 04:30: Air:. 15,9°C, Water: 12,7°C, Wind: WSW@13,0km/h, Gust: 13,0km/h, Baro: 1016,5mb, Point Reyes, CA at 04:30: Water: 11,9°C, Wind: WNW@33,5km/h, Gust: 42,5km/h, Baro: 1017,6mb, No recent reports. Tiburon Pier, SF Bay, CA at 04:24: Air:. 13,8°C, Wind: NW@3,6km/h, Baro: 1017,0mb, Richmond, CA at 04:30: Air:. 13,6°C, Water: 12,9°C, Wind: SE@3,6km/h, Gust: 7,6km/h, Baro: 1017,0mb, Alameda, CA at 04:30: Air:. 12,8°C, Water: 13,8°C, Wind: W@9,4km/h, Gust: 16,6km/h, Baro: 1017,7mb, San Francisco, CA at 03:50: Air:. 11,2°C, Water: 11,5°C, Wind: NW@28,8km/h, Gust: 36,0km/h, Baro: 1018,3mb (-1,2), Waves:  1,6m San Francisco, CA at 04:30: Air:. 11,7°C, Water: 12,1°C, Wind: W@22,3km/h, Gust: 29,5km/h, Baro: 1017,6mb, Redwood City, CA at 04:30: Air:. 12,4°C, Water: 14,1°C, Wind: NNW@7,6km/h, Gust: 9,4km/h, Baro: 1017,8mb, Half Moon Bay, CA at 03:50: Air:. 12,0°C, Water: 12,3°C, Wind: NW@32,4km/h, Gust: 36,0km/h, Baro: 1017,9mb (-1,2), Waves:  2,0m No recent reports. Monterey, CA at 03:50: Air:. 12,2°C, Water: 13,1°C, Wind: NNW@36,0km/h, Gust: 39,6km/h, Baro: 1017,7mb (-1,0), Waves:  2,3m MBM1 at 04:05: Air:. 12,8°C, Water: 12,5°C, Wind: WNW@28,8km/h, Baro: 1017,4mb (-1,1), No recent reports. No recent reports. Cape San Martin at 03:50: Air:. 13,0°C, Water: 13,2°C, Wind: NNW@25,2km/h, Gust: 32,4km/h, Baro: 1018,0mb (-0,6), Waves:  2,0m


ID Nimi Aika EET Lämpötila °C Veden lämpötila °C Tuuli km/h Puuska km/h Ilmanpaine mb Muutos mb Aallot m
46014 Point Arena, CA 04:40 - - NNW Wind from NNW 25,2 32,4 1020,6 - -
PTAC1Point Arena, CANo recent reports.
ANVC1 Arena Cove, CA 04:30 10,4 10,6 WNW Wind from WNW 9,4 14,8 1020,6 - -
46013 Bodega Bay 04:40 10,6 10,7 NW Wind from NW 46,8 61,2 1018,4 - -
PCOC1 Port Chicago, CA 04:30 15,9 12,7 WSW Wind from WSW 13,0 13,0 1016,5 - -
PRYC1 Point Reyes, CA 04:30 - 11,9 WNW Wind from WNW 33,5 42,5 1017,6 - -
46214Point Reyes, CANo recent reports.
TIBC1 Tiburon Pier, SF Bay, CA 04:24 13,8 - NW Wind from NW 3,6 - 1017,0 - -
RCMC1 Richmond, CA 04:30 13,6 12,9 SE Wind from SE 3,6 7,6 1017,0 - -
AAMC1 Alameda, CA 04:30 12,8 13,8 W Wind from W 9,4 16,6 1017,7 - -
46026 San Francisco, CA 03:50 11,2 11,5 NW Wind from NW 28,8 36,0 1018,3 -1,2 1,6
FTPC1 San Francisco, CA 04:30 11,7 12,1 W Wind from W 22,3 29,5 1017,6 - -
RTYC1 Redwood City, CA 04:30 12,4 14,1 NNW Wind from NNW 7,6 9,4 1017,8 - -
46012 Half Moon Bay, CA 03:50 12,0 12,3 NW Wind from NW 32,4 36,0 1017,9 -1,2 2,0
46091MBM0No recent reports.
46042 Monterey, CA 03:50 12,2 13,1 NNW Wind from NNW 36,0 39,6 1017,7 -1,0 2,3
46092 MBM1 04:05 12,8 12,5 WNW Wind from WNW 28,8 - 1017,4 -1,1 -
46093MBM2No recent reports.
MTYC1Monterey, CANo recent reports.
46028 Cape San Martin 03:50 13,0 13,2 NNW Wind from NNW 25,2 32,4 1018,0 -0,6 2,0

Alkuperäinen skripti  Saratoga-weather.org