Normaali sää.    Ei varoituksia

Poijut ja muut sään mittauslaitteeet Pohjanmerellä


Mesomap of nearby weather buoys

 Ilman lämpötila   Veden lämpötila   Tuulen suunta ja nopeus   Tuulenpuuskan nopeus   Ilmanpaine   Ilmanpaineen muutos   Aallonkorkeus   Visibillity 

-°C - Wind from NN@14,4 km/h 21,6km/h 1013,8mb -1,0mb - -

-°C 8,9°C Wind from EE@7,6 km/h 9,4km/h 1014,4mb - - -

10,4°C 9,6°C Wind from NWNW@14,4 km/h 18,0km/h 1014,0mb -0,3mb - -

13,7°C 16,3°C Wind from SWSW@13,0 km/h 14,8km/h 1013,2mb - - -

-°C 10,5°C - 1,8km/h 1013,8mb - - -

13,2°C 14,2°C Wind from SSWSSW@9,4 km/h 11,2km/h 1013,5mb - - -

13,2°C 17,4°C Wind from WNWWNW@7,6 km/h 7,6km/h 1014,0mb - - -

10,6°C 11,2°C Wind from WNWWNW@10,8 km/h 14,4km/h 1014,1mb +0,0mb 2,3m -

11,1°C 12,6°C Wind from SWSW@11,2 km/h 18,4km/h 1014,3mb - - -

13,0°C 18,3°C Wind from WW@5,4 km/h 7,6km/h 1014,3mb - - -

11,9°C 12,1°C Wind from NWNW@21,6 km/h 25,2km/h 1013,9mb -0,4mb 2,5m -

11,5°C 11,6°C Wind from NWNW@14,4 km/h 18,0km/h 1014,2mb -0,5mb 2,6m -

11,5°C 11,2°C Wind from WW@3,6 km/h - 1014,1mb +0,0mb - -

12,3°C 12,1°C - - 1014,3mb -0,4mb 2,3m -

Point Arena, CA at 14:00: Wind: N@14,4km/h, Gust: 21,6km/h, Baro: 1013,8mb (-1,0), No recent reports. Arena Cove, CA at 13:48: Water: 8,9°C, Wind: E@7,6km/h, Gust: 9,4km/h, Baro: 1014,4mb, Bodega Bay at 14:00: Air:. 10,4°C, Water: 9,6°C, Wind: NW@14,4km/h, Gust: 18,0km/h, Baro: 1014,0mb (-0,3), Port Chicago, CA at 13:48: Air:. 13,7°C, Water: 16,3°C, Wind: SW@13,0km/h, Gust: 14,8km/h, Baro: 1013,2mb, Point Reyes, CA at 13:48: Water: 10,5°C, Gust: 1,8km/h, Baro: 1013,8mb, No recent reports. No recent reports. Richmond, CA at 13:42: Air:. 13,2°C, Water: 14,2°C, Wind: SSW@9,4km/h, Gust: 11,2km/h, Baro: 1013,5mb, Alameda, CA at 13:42: Air:. 13,2°C, Water: 17,4°C, Wind: WNW@7,6km/h, Gust: 7,6km/h, Baro: 1014,0mb, San Francisco, CA at 13:50: Air:. 10,6°C, Water: 11,2°C, Wind: WNW@10,8km/h, Gust: 14,4km/h, Baro: 1014,1mb (+0,0), Waves:  2,3m San Francisco, CA at 13:42: Air:. 11,1°C, Water: 12,6°C, Wind: SW@11,2km/h, Gust: 18,4km/h, Baro: 1014,3mb, Redwood City, CA at 13:48: Air:. 13,0°C, Water: 18,3°C, Wind: W@5,4km/h, Gust: 7,6km/h, Baro: 1014,3mb, Half Moon Bay, CA at 13:50: Air:. 11,9°C, Water: 12,1°C, Wind: NW@21,6km/h, Gust: 25,2km/h, Baro: 1013,9mb (-0,4), Waves:  2,5m No recent reports. Monterey, CA at 13:50: Air:. 11,5°C, Water: 11,6°C, Wind: NW@14,4km/h, Gust: 18,0km/h, Baro: 1014,2mb (-0,5), Waves:  2,6m MBM1 at 13:25: Air:. 11,5°C, Water: 11,2°C, Wind: W@3,6km/h, Baro: 1014,1mb (+0,0), No recent reports. No recent reports. Cape San Martin at 13:50: Air:. 12,3°C, Water: 12,1°C, Baro: 1014,3mb (-0,4), Waves:  2,3m


ID Nimi Aika EEST Lämpötila °C Veden lämpötila °C Tuuli km/h Puuska km/h Ilmanpaine mb Muutos mb Aallot m
46014 Point Arena, CA 14:00 - - N Wind from N 14,4 21,6 1013,8 -1,0 -
PTAC1Point Arena, CANo recent reports.
ANVC1 Arena Cove, CA 13:48 - 8,9 E Wind from E 7,6 9,4 1014,4 - -
46013 Bodega Bay 14:00 10,4 9,6 NW Wind from NW 14,4 18,0 1014,0 -0,3 -
PCOC1 Port Chicago, CA 13:48 13,7 16,3 SW Wind from SW 13,0 14,8 1013,2 - -
PRYC1 Point Reyes, CA 13:48 - 10,5 - 1,8 1013,8 - -
46214Point Reyes, CANo recent reports.
TIBC1Tiburon Pier, SF Bay, CANo recent reports.
RCMC1 Richmond, CA 13:42 13,2 14,2 SSW Wind from SSW 9,4 11,2 1013,5 - -
AAMC1 Alameda, CA 13:42 13,2 17,4 WNW Wind from WNW 7,6 7,6 1014,0 - -
46026 San Francisco, CA 13:50 10,6 11,2 WNW Wind from WNW 10,8 14,4 1014,1 +0,0 2,3
FTPC1 San Francisco, CA 13:42 11,1 12,6 SW Wind from SW 11,2 18,4 1014,3 - -
RTYC1 Redwood City, CA 13:48 13,0 18,3 W Wind from W 5,4 7,6 1014,3 - -
46012 Half Moon Bay, CA 13:50 11,9 12,1 NW Wind from NW 21,6 25,2 1013,9 -0,4 2,5
46091MBM0No recent reports.
46042 Monterey, CA 13:50 11,5 11,6 NW Wind from NW 14,4 18,0 1014,2 -0,5 2,6
46092 MBM1 13:25 11,5 11,2 W Wind from W 3,6 - 1014,1 +0,0 -
46093MBM2No recent reports.
MTYC1Monterey, CANo recent reports.
46028 Cape San Martin 13:50 12,3 12,1 - - 1014,3 -0,4 2,3

Alkuperäinen skripti  Saratoga-weather.org